Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/149
Pagina verder
ii
Voor uw veiligheid
Lees deze opmerkingen voordat u de camera gebruikt
Veiligheidsopmerkingen
Zorg ervoor dat u uw camera goed gebruikt. Lees voor gebruik deze Veilig-
heidsopmerkingen en uw Gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
• Bewaar deze veiligheidsopmerkingen na het lezen op een veilige plaats.
Informatie over pictogrammen
De hieronder afgebeelde pictogrammen worden in deze gebruiksaanwij-
zing gebruikt om de ernst aan te geven van een letsel of schade die kan
ontstaan als de betekenis van het pictogram niet in acht wordt genomen en
het product ten gevolge daarvan onjuist wordt gebruikt.
WAAR-
SCHUWING
Dit pictogram geeft aan dat het niet opvolgen van instructies kan
leiden tot ernstig of fataal letsel.
OPGEPAST
Dit pictogram geeft aan dat het niet opvolgen van instructies kan
leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.
De hieronder afgebeelde pictogrammen geven de ernst van de gevolgen
aan als de instructies niet wordt nageleefd.
Driehoekige pictogrammen geven aan dat deze informatie uw aan-
dacht behoeft (“Belangrijk).
Cirkelvormige pictogrammen met een diagonale streep geven aan
dat die handeling verboden is (Verboden”).
Opgevulde cirkels met een uitroepteken geven aan dat er een han-
deling moet worden verricht (“Vereist”).
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
Uit het
stopcontact
verwijderen
Als er een probleem ontstaat, zet u de camera uit, verwijdert u de batterij, kop-
pelt u de netadapter van de camera los en haalt u deze uit het stopcontact.
Het blijven gebruiken van de camera als deze rook verspreidt of een
ongewone geur of wanneer de camera een ander gebrek vertoont,
kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
• Neem contact op met uw FUJIFILM-dealer.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
Laat geen water of andere vreemde voorwerpen de camera binnendringen.
Als water of andere vreemde voorwerpen in de camera terechtko-
men, schakelt u de camera uit, verwijdert u de batterij, koppelt u de
netstroomadapter los en trekt u deze uit het stopcontact.
Als u de camera blijft gebruiken, kan dat leiden tot brand of een
elektrische schok.
• Neem contact op met uw FUJIFILM-dealer.
Niet gebruiken
in de badka-
mer of in de
douche.
Gebruik de camera niet in de badkamer of in de douche.
Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Niet demon-
teren.
Probeer nooit om de camera te demonteren of aan te passen. (Open de be-
huizing onder geen enkele omstandigheid.) Gebruik de camera niet wanneer
deze is gevallen of wanneer de behuizing beschadigd is.
Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
• Neem contact op met uw FUJIFILM-dealer.
Het verbindingssnoer mag niet worden aangepast, verwarmd, overmatig
geplooid of uitgetrokken worden en er mogen geen zware voorwerpen op
worden geplaatst.
Deze handelingen zouden het snoer kunnen beschadigen en brand
of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Neem contact op met uw FUJIFILM-dealer als het snoer bescha-
digd is.
Plaats de camera niet op een onstabiele ondergrond.
Hierdoor kan de camera vallen of kantelen en letsel veroorzaken.
Probeer nooit foto’s te maken als u in beweging bent.
Gebruik de camera niet tijdens het wandelen of als u in een auto
rijdt. Dit kan leiden tot een val of een verkeersongeluk.
Raak tijdens onweer de metalen onderdelen van de camera niet aan.
Dit kan tot een elektrische schok leiden door de ladingsoverdracht
van een blikseminslag.
Gebruik de batterij niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is.
Plaats de batterij zoals aangeduid door de merktekens.
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hoe kan ik de externe flash in stellen ,welke snelheid dien ik te gebruiken en moet het toestel op manueel gebruik staan. Gesteld op 11-2-2019 om 19:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • beste mensen, Ik heb een Fujifilm HS 10 en daar wil ik oplaadbare batterijen indoen. De gebruiksaanwijzing geeft aan dat ik Lithium-ion, de NI- MH of de Akeline batterijen in kan doen en wil ik ook wil ik een snellader hebben.
  Welke kunt u mij adviseren.
  Met vriendelijke groet,
  Herman Groeneveld.
  hggroeneveld@gmail.com Gesteld op 13-8-2018 om 14:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • I-photo accepteert het formaat van de foto van deze cameras niet. Hoe kan ik dat oplossen? Gesteld op 5-4-2018 om 11:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Klopt het dat deze Finepix HS 10 een vaste lens heeft die niet afneembaar is Gesteld op 4-9-2017 om 17:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een FinePix hs10 waarvan het stroomverbruik gigantisch is. Wat kan ik daar aan doen en welke oplaadbare batterij is het meest geschikt voor. Gesteld op 4-8-2017 om 20:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn Finepix HS10 gaat steeds plotseling uit en daarna weer aan.
  M.a.w. als ik hem inschakel (aanzet) en ik neem een foto, dan schakelt hij opeens uit om daarna weer meteen op te starten.
  Wat is hier aan de hand? Gesteld op 18-5-2016 om 15:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Nee, ik ben er helaas niet achter gekomen.
   Heb het hele internet afgestruind maar niets gevonden.
   Heb inmiddels een nieuwe camera gekocht van een ander merk (Panasonic).Geantwoord op 30-10-2016 om 16:59

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
 • hoe krijg ik permanent in beeld de status van mijn batterij
  Kees Gesteld op 30-4-2015 om 07:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • discharging batteries,kan het programma niet onder de menuknop vinden Gesteld op 4-9-2011 om 15:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo,
   U kunt het programma voor het ontladen van de batterijen vinden als u naar het menu gaat onder het kopje 'set'. Dan even helemaal naar beneden scrollen, waar u het woord 'ontladen' vindt. Dit als u de menutaal op Nederlands/Dutch heeft staan.
   Het duurt een hele tijd alvorens de camera de batterijen ontladen heeft. Sneller gaat het indien u beschikt over een batterijlader die de batterijen ook kan ontladen.

   Met vriendelijke groet,

   Peter Hans Geantwoord op 4-9-2011 om 18:02

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • In mijn bericht over het ontladen van de batterijen is een onduidelijkheid geslopen. U moet het vakje set aanklikken. De computer maakt van tussen aanhalingstekens een woord waardoor u in verwarring zou kunnen worden gebracht.
   Met vriendelijke groet Peter HansGeantwoord op 4-9-2011 om 18:08

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik zou graag een Nederlandse handleiding bij mijn vandaag gekochte fujifilm HS10 willen hebben. Ik ben verbaasd en ook zeer teleurgesteld dat de informatie, die je bij de camera krijgt maar dan ook werkelijk niets voorstelt. Er wordt op b.v. blz.15 verwezen naar bladzijde 34, terwijl het"schriftje slechts 21 bladzijden telt. Gesteld op 19-8-2010 om 21:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Vandaag kocht ik hetzelfde toestel aan en ben eveneens heel teleurgesteld over het informatieboekje. Heb jij ondertussen al een nederlandstalige handleiding gevonden? Zo ja kan je mij daarbij dan helpen aub.
   Mvg, Geantwoord op 20-9-2010 om 16:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • De HS10 heb ik nu een week in huis, heb de Nederlandse handleiding gevonden op de bijgevoegde CD-ROM.
   Wel heb ik Adobe Reader op mijn pc, heb het via dit programma geopend.
   Ik heb ook even moeten zoeken op de cd-rom, weet niet meer precies hoe ik er toen in kwam
   maar hij staat er zeker op naast al die andere talen.Geantwoord op 21-9-2010 om 20:50

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fujifilm finepix hs10 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fujifilm finepix hs10 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,78 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info