Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/151
Pagina verder
FINEPIX F550EXR
FINEPIX F500EXR
DIGITAL CAMERA
Owner’s Manual
Thank you for your purchase of this product. This manual
describes how to use your FUJIFILM digital camera and
the supplied software. Be sure that you have read and un-
derstood its contents and the warnings in “For Your Safety
(P ii) before using the camera.
For information on related products, visit our website at
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
EN
Before You Begin
First Steps
Basic Photography and Playback
More on Photography
More on Playback
Movies
Connections
Menus
Technical Notes
Troubleshooting
Appendix
BL01263-200
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Wanneer de camera word aangezet schakelt hij zichzelf weer uit. Geeft dan aan: schakel de camera uit en dan weer aan. Dit herhaald zich telkens wanneer ik de camera weer aan zet. Dit gebeurd met een volle accu dus dat is niet het probleem. Wie kan mij helpen? Gesteld op 20-3-2016 om 21:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo
  Er is perongeluk gewist en we zijn al onze foto's kwijt.zit er een mogelijk heid in dat ze nog terug gehaald kunnen worden..een ramp
  Bedankt Anja Gesteld op 19-8-2012 om 09:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo,
  ik heb een finepix f550 exr. Als ik deze aan zet dan krijg ik vaak de melding "scherpstelfout" ik kan dan ook geen foto's maken of iets anders doen. Alleen weer uit en aanzetten. zijn er nog meer mensen bekend met dit probleem ?? of weet iemand en oplossing ??

  alsvast bedankt H.P. Gesteld op 30-1-2012 om 10:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo H.P.,

   Ik heb in begin 2012 ook een finepixf550 exr gekocht, na een half jaar kreeg deze ook een scherpstelfout, als deze melding verscheen bleef de lens uitstaan ook als ik hem i
   aan en uit zette en ik weet niet wat deed, soms ging hij na een tijdje vanzelf weer naar binnen. Maar het is niet te verhelpen door iets in het menu te doen. Het gebeurt gewoon en blijft dan een tijd . Dan kan ik niets met de camera.
   Heb jij nog van iemand een oplossing gehoord en ben je ermee teruggegaan? Geantwoord op 13-3-2013 om 17:07

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Hallo,
   Ik ben 3 dagen na de aankoop terug naar de winkel gegaan en heb toen mijn geld terug gevraagd. ik heb het geld ook terug gekregen, omdat het toestel inderdaad niet naar behoren werkte. heb eind vorig jaar een sony HX 20 gekocht ben hier zeer tevreden over.

   Groeten H.P.Geantwoord op 13-3-2013 om 22:35

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fujifilm finepix F550EXR bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fujifilm finepix F550EXR in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info