• Ik heb een Ford Max van 2013, Indien ik de navigatie gebruik en wil hem tijdens de rit uitschakelen met welke knop schakel ik hem uit ?

  Gesteld op 15-1-2020 om 18:49 in forum Ford Navigatie Misbruik melden
  • Indien je wilt blijven navigeren zonder dat het scherm op licht (tijdens de nacht), gewoon op knop display drukken, dan gaat dit uit maar doet alles nog. Terug aan zetten is terug op knop display drukken of gewoon tikken.
   MichelVS Geantwoord op 16-1-2020 om 12:30

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Hartelijk dank voor de reactie, hoogstwaarschijnlijk heb ik mijn vraag niet goed geformuleerd. Tijdens mijn rit wil ik de navigatie beëindigen , welke handeling moet ik dan verrichten zodat navigatie stopt.
   Groet, Jan Geantwoord op 16-1-2020 om 13:26

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • Heb zelf systeem SYNC3 en voice-controle.
   Kan op 2 manieren:
   1. Via voice-controle:
   Druk op knop "voice-controle" op stuur, zeg "annuleer route" en dan moet je bevestigen met "Ja" of "nee"
   2. Via menu navigatie zelf:
   Druk op "navigatiemen", druk op "route wissen" en bevestig met "ja".
   MichelVS Geantwoord op 16-1-2020 om 15:06

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info