• Ik heb een Ford KA bj 2009. Mijn ruitensproeiers doen het niet meer. de motor is gecontroleerd en die werkt maar geen stroom bij het bewegen van de handel. De ruiten wissers doen het wel op interval en snelle stand. maar als ik de handel naar mij toe trekt wordt er niet gesproeid en de ruiten wissers gaan dan niet heen en weer. De zekering is goed en getest.
    Ik heb zelf een vermoeden van de ruitenwisser relais defect is maar waar kan ik die vinden in de auto. in beide zekeringen kasten (dashboard en onder motor kap) zit deze niet volgens de handleiding maar waar dan wel , wie kan mij verder helpen.

    Gesteld op 4-12-2019 om 14:56 in forum Ford Ka Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info