• Radio is uitgebouwd. Battery (pin 1) en Ignition (pin 3) op 12V gehangen, Ground (pin 6) op 0V.
    Keycode in boekje aanwezig. Maar als ik code ingeef en dan op 5 toets om te bevestigen, herstart de radio en komt er weer Code in beeld (met linksonder 1). Hoe kan ik dit oplossen of wat doe ik verkeerd?

    Gesteld op 29-1-2024 om 18:37 in forum Ford 6000 CD RDS EON Misbruik melden
    • Ik heb de radio inmiddels ingebouw in de auto en dan werkt hij wel goed. Dus uitgebouwd ondervind je bovenstaand probleem. Geantwoord op 10-2-2024 om 16:51

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info