Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/18
Pagina verder
Row 3
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Waar vind ik een goede handleiding over de bediening van het dashbord/monitor???? Dit mis ik heel erg bij dit apparaat. Gesteld op 24-6-2021 om 12:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe komt het dat wat ik ook doe, zodra ik op start heb gedrukt, stopt het na 30 seconden. Hoe kan ik dit aanpassen naar continue of een bepaalde tijd? Gesteld op 23-6-2021 om 23:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar zit de ingang voor de stroomaansluiting voor het bedieningspaneel? Gesteld op 19-6-2021 om 09:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • In de holle buis achter het bedieningspaneel zit een aantal stekkertje. Één ervan is de stroomvoorziening.
   Om erbij te komen moet het bedieningspaneel worden opgeschroefd van de vierkante plaat aan de achterzijde. Geantwoord op 22-6-2021 om 10:16

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Is er ergens een betere handleiding voor het gebruik van de monitor van de focus fitness row 3 ?
  Ik moet nu telkens opnieuw mijn profiel instellen, en waarom ?
  Dus ik ben op zoek naar uitleg over hoe de monitor gestructureerd te gebruiken voor mijn training sessies.
  Nu omzeil ik dit door gewoon op Start te drukken en een instructievideo vanaf youtube te volgen.
  Gr,
  Pjotrb Gesteld op 15-4-2021 om 13:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Zet de FFR3 aan.
   - selecteer met de draaiknop U1 (niet U0!)
   - Voer je gegevens in door aan de draaiknop te draaien en op de juiste waarde de draaiknop in te drukken.
   - voor eventuele volgende users kies U2 en verder en herhaal het proces.
   - laat de FFR3 aan de stroom staan indien mogelijk, hij gaat vanzelf in standby.
   - Wil een andere gebruiker dan jij de FFR3 gebruiken? Hou de resetknop ingedrukt, met de draaiknop kun je een ander profiel selecteren en door te drukken bevestigen.

   - Profiel U0 is voor 'gast gebruik' en zal steeds gewist worden.

   Het kostte mij ook wat tijd en proberen om dit uit te vinden, Focus Fitness mag wel iets aan de handleiding doen. Geantwoord op 18-6-2021 om 11:14

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
 • Hoe kan ik trainen op wattage?. Op de display kan ik blijkbaar niet kiezen voor wattage. Gesteld op 8-4-2021 om 09:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik de fabrieksinstelling terugkrijgen op de display van de FocusFitnessRow3? Gesteld op 16-2-2021 om 16:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb net de Focus Fitness Roeitrainer Row3 aangeschaft.
  Op de display kan ik niet kiezen voor trainen op wattage. Kan dat niet met dit apparaat?
  Als iemand weet hoe ik wel die trainingsmogelijkheid kom dan hoor ik dat graag. Gesteld op 30-10-2020 om 12:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar kan ik de focus row 3 uitproberen voor ik hem aanschaf? Gesteld op 29-10-2020 om 13:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik mijn hartslag zien op het display, ik zie m wel op het handvat maar niet op het display Gesteld op 23-9-2020 om 16:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik gebruik mijn hartslagband van Nike SA019. Werkt perfect.
   Als je al een hartslagband hebt kun je proberen of die werkt op je roeiapparaat.Geantwoord op 30-10-2020 om 12:22

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik heb de Focus Row 3. Die staat volgens mij op miles.
  Hoe zet ik deze op kilometers? Gesteld op 9-2-2020 om 11:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Focus Fitness Row 3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Focus Fitness Row 3 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info