643744
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/1
Pagina verder
www.findernet.com
IB1251001 - 02/16
CLICK
(3 sec)
EXIT
31
29
13
11
03
01
22
20
2015
2013
t>3s
t>3s
01
99
Br on
Au on
off
01
99
CLICK
Pr 1-7
CLICK CLICK
x14 x6x20 x7
CLICK CLICK
(>2'')
(>2'')
(>2'')
(>2'')
fig.1 fig.2 fig.1 fig.2
CLICK CLICK CLICK CLICK
x20 x7
x14 x6
CLICK CLICK
+1(...2...3...)
–1(...7...6...)
+1(...3...4...)
–1(...1...7...)
+1(...3...4...)
–1(...1...7...)
x3
t>2s
CLICK
CLICK
EXIT
CLICK
EXIT
CLICK
EXIT
CLICK
EXIT
CLICK (3 sec)
EXIT
2015
2013
88.8 mm
35 mm
60.8 mm
4a
4b
5a
4c
7
5b
12.51
1
2
0.8 Nm
9mm
(1x6/2x4) mm
2
(1x10/2x12) AWG
9mm
(1x4/2x2.5) mm
2
(1x12/2x14) AWG
EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1
12.51.8.230.0000
U
N
110...230 V AC (50/60 Hz)
U
min
90 V AC
U
max
264 V AC
PN 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
1 CO (SPDT)
16 A 250 V AC
AC1 4000 VA
AC15 (230 V AC) 750 VA
(230 V) 2000 W
(230 V) 750 W
CFL - LED (230 V) 400 W
(–20…+50)°C
IP20
A
B
C
D
E
F
I
H
G
3
4
5
6
12.51 DIGITALE ZEITSCHALTUHR MIT TAGES-UND WOCHENPROGRAMM
ANSCHLUSSBILD
DISPLAY-ANZEIGE (Symbol-Erklärung)
A Kopier-Modus
B Programmier-Modus
C Wochentag (1 = Mo …. 7 = So)
D D = Tag − H = Stunde − Y = Jahr − M = Minute / Monat
E Pin-Code − Pr1 oder Pr7 − Jahr − Tag − Monat − Stunde − Minute − Sommerzeit − Ende
F Hand-Modus
G Zeitschaltuhr ohne Versorgungsspannung (Batterie-Betrieb)
H Aktueller Zustand des Ausgangskontaktes (Offen / Geschlossen)
I Aktueller Zustand der programmierten Zeiten
(
dunkele Segmente: EIN − helle Segmente: AUS)
EINSTELLUNGEN
Beim Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert. Durch erneutes Drücken
des Joy-Stick >3s erscheint die Anzeige „PIN“, mit dem Joy-Stick werden folgenden
Anzeigen gewählt:
- „PIN OFF“ / „PIN ON“ („PIN ON“: Eingabe einer Zahl zu Aktivierung / Deaktivierung
der Zeitschaltuhr)
- Pr1: Tagesprogramm
- Pr7: Wochenprogramm
- Y = Jahr − D = Tag − M = Monat − H = Stunde − M = Minute
- Sommerzeit wählen: EU(Europa) „ON“ / Br(Brasilien) „ON“ / Au(Australien)
„ON“ oder „OFF“
PROGRAMMIERUNG
4a Pr1 (Tagesprogramm): Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert,
durch erneutes Drücken erscheint die Anzeige 00:00. Mit dem Joy-Stick können
die Schaltzeiten eingegeben werden (nach oben), Löschen der Schaltzeiten
(nach unten) Beispiel: (Ein von 07:00 bis 17:00) / (EIN von 20:00 bis 23:30).
4b Pr7 (Wochenprogramm): Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display
aktiviert, durch erneutes Drücken erscheint der aktuelle Wochentag. Durch
nochmaliges Drücken des Joy-Stick können die gewünschten Schaltzeiten
eingegeben werden, Schaltzeiten eingeben (nach oben), Löschen der
Schaltzeiten (nach unten). Beispiel: (EIN von 07:00 bis 17:00) / (EIN von 20:00
bis 23:30) Wiederholen Sie die Programmierung für die anderen Tage.
4c Copy (Kopier-Modus): Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert,
durch erneutes Drücken erscheint der aktuelle Wochentag. Durch Betätigen
des Joy-Stick nach oben gelangt man in den Kopier-Modus. Durch Betätigen
des Joy-Stick nach rechts gelangt man in den nächsten Tag. Durch das Betätigen
des Joy-Stick nach oben werden die Schaltzeiten vom Vortag übernommen.
Durch 2-maliges Drücken des Joy-Stick werden die Schaltzeiten programmiert
und man gelangt zur aktuellen Uhrzeit Beispiel: Kopieren der Schaltzeiten vom
2.Tag (Dienstag) in den 5.Tag (Freitag).
EINSTELLUNGEN IN DEN HAND-MODUS
5a Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert, durch das Betätigen
>2s nach oben erfolgt das permanente EIN-Schalten (fig.1). Zum Ausschalten
von permanent „EIN“ den Joy-Stick >2s nach unten betätigen (fig.2).
5b Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert, durch das Betätigen
>2s nach unten erfolgt das permanente AUS-Schalten (fig.1). Zum Ausschalten
von permanent „AUS“ den Joy-Stick >2s nach oben betätigen (fig.2).
Austausch der Batterie
Batterie Typ CR 2032 (LiMnO
2
), 3V, 320 mAh.
Produkt unterliegt nicht Art.11 Dir. 2006/66/EG.
Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Bestimmungen.
HINWEIS
- Hintergrundbeleuchtetes Display (nur mit angeschlossener Spannungsversorgung)
- Kürzester Schaltabstand: 30Minuten
- Gangreserve: 6Jahre (Batterie-Lebensdauer)
Programmierbar mit der NFC-Technologie zu finden in der FINDER TOOLBOX - App,
Herunterladen von Google Play™.
1
2
3
4
5
6
7
DEUTSCH

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Finder-12.51NFC

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Finder 12.51NFC bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Finder 12.51NFC in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 0,86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Finder 12.51NFC

Finder 12.51NFC Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 1 pagina's

Finder 12.51NFC Gebruiksaanwijzing - English - 1 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info