• Bij starten fiat ducato 2.5 tdi camper 1997 gaat relais tikken en ook lampje van voorgloeien aan en en uit in snel tempo

  Gesteld op 15-11-2016 om 11:09 in forum Fiat Ducato 230 Misbruik melden
  • Bij mij gebeurde hetzelfde omstreeks 2 jr terug.
   Je kunt het relais het beste loskoppelen.
   Je kunt het relais vinden ergens boven de startaccu.

   Nadeel: Je kunt niet meer voorgloeien. Tot omstreeks 0 gr.C is dat ook geen probleem gebleken. Tja als je naar de wintersport ga, zal reparatie noodzakelijk worden.

   Voordeel: Het lampje werkt niet meer. Dure reparatie is niet noodzakelijk.

   Voor een betere oplossing houd ik mij aanbevolen !

   Succces Geantwoord op 15-11-2016 om 20:27

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
  • hallo ik heb dit ook gehad en bij mij loog het aan slechte massa van de batterij naar het chassis.
   alle relais tikte als zot en ook mijn lichten branden niet volop, ik heb een nieuwe draad gelegd naar het chassis en het was opgelost ! Geantwoord op 6-2-2017 om 18:35

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info