• Hoe tel je de normale tijd in dat je kan zien hoe laat het is

  Gesteld op 3-1-2016 om 15:54 in forum Exquisit ED 8323.3S Misbruik melden
  • Druk op de knop: STOP. De eerste twee 00 branden, je gaat nu de uren invullen.
   Draai met de knop tot b.v. 22.
   Druk op de knop START.
   Nu branden de twee laatste 00 om de minuten in te vullen.
   Draai met de knop de minuten, b.v. 16 en druk daarna op START. Je hebt nu 16 minuten over 10 in de avond. Diny Heijmans. Geantwoord op 16-9-2016 om 22:39

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info