• Wij hebben de Eurom AC18 QI installatie.
  Hij werkt goed.
  Maar toch had ik een vraag :

  ALs hij aan het warmen is dan slaat ie af als de gewenste temperatuur bereikt is. Dat lijkt me ok.
  Maar soms als de temperatuur bijna bereikt is dan hoor en zie ik hem aan gaan gedurende 2 seconden dan gaat ie 1 seconde weer uit dan weer 1 seconde aan en dan weer 1 seconde uit ???
  Is dat de bedoeling ?
  Of laat ik het toestel gewoon verder doen met aan en uit te gaan ?
  OF zet ik het toestel dan beter af ?

  Hoe komt het dat ie dit doet ?

  Gesteld op 11-5-2019 om 11:15 in forum Eurom AC18Qi Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info