Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/152
Pagina verder
Verbessern der Druck- und Scanqualität
Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs
Verstope Düsen führen zu einem blassen Druckergebnis, Streifen oder unerwarteten Farben. Wenn sich die
Druckqualität verschlechtert, prüfen Sie mit dem Düsentest, ob die Düsen verstop sind. Sollte dies der Fall sein,
muss der Druckkopf gereinigt werden.
c
Wi ch tig :
Önen Sie die Scannereinheit nicht. Schalten Sie auch nicht den Drucker während des Druckkopf-
Reinigungsvorgangs aus. Wenn der Druckkopf-Reinigungsvorgang nicht abgeschlossen wird, können Sie u. U. nicht
drucken.
Hinweis:
Da die Druckkopfreinigung etwas Tinte verbraucht, reinigen Sie den Druckkopf nur, wenn die Druckqualität nachlässt.
Bei niedrigem Tintenstand können Sie den Druckkopf ggf. nicht reinigen. Bereiten Sie eine neue Tintenasche vor.
Wenn die Druckqualität nicht besser geworden ist, nachdem Sie den Düsentest und die Druckkopfreinigung dreimal
wiederholt haben, warten Sie ohne zu drucken mindestens 12 Stunden und führen Sie dann den Düsentest erneut durch
und wiederholen Sie bei Bedarf die Druckkopfreinigung. Es wird empfohlen, den Drucker auszuschalten. Verbessert sich
die Druckqualität immer noch nicht, wenden Sie sich an den Epson-Kundendienst.
Um zu verhindern, dass der Druckkopf austrocknet, den Drucker nicht vom Netz trennen, wenn er eingeschaltet ist.
Damit der Druckkopf weiterhin optimal funktioniert, empfehlen wir, regelmäßig ein paar Seiten auszudrucken.
Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs – Bedienfeld
1. Legen Sie Normalpapier im A4-Format in den Drucker ein.
2. Rufen Sie von der Startseite Setup auf.
3. Wählen Sie War tu ng > Druckkopf-Düsentest.
4. Befolgen Sie zum Drucken des Düsentestmusters die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Hinweis:
Die Testmuster können sich je nach Modell unterscheiden.
5. Vergleichen Sie das gedruckte Testmuster mit dem nachstehenden Beispiel.
Alle Linien wurden gedruckt: Die Druckkopfdüsen sind nicht verstop. Schließen Sie die Funktion Nozzle
Check (Düsentest).
Benutzerhandbuch
Verbessern der Druck- und Scanqualität
89
89

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn epson et 4550 blijft zeggen dat de inkt op zou zijn, er komt in het venster te staan waarschuwing, BK
  wat kan ik hieraan doen Gesteld op 5-6-2021 om 15:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Onze printer is voor iedereen zichtbaar in het netwerk. Wat doe ik om de printer alleen zichtbaar te hebben voor vooraf geautoriseerde devices ? Gesteld op 18-3-2019 om 15:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de scanner vindt geen computer. wij hebben 2 computers waarnaartoe wij documenten willen kunnen scannen. de scanner geeft echter aan dat er geen computers op het netwerk zitten, hetgeen onjuist is. ze zitter er alle twee op, en met alle twee kunnen we wel printen op de epson Gesteld op 1-3-2018 om 19:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heeft u op de computers het epson programmaonderdeel SCAN al gedraaid en de printer laten zoeken?
   Ga naar Start-> Alle programma’s -> Epson -> Scan... Geantwoord op 10-3-2018 om 00:24

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn computer verschijnt niet meer in het display van de printer om naar te scannen. Andersom kan ik wel printen en scannen vanaf de computer. Hoe kan ik mijn computer weer als scanbestemming noteren? Gesteld op 9-1-2018 om 15:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Op die computer bij Epson scan instelling de draadloze printer laten zoeken.
   Heb zelf dat één van de twee computers ook niet zichtbaar is op het printerscherm terwijl bij testen van verbinding printer zegt dat verbinding er is.
   Moet nog uitzoeken waar dat aan ligt. Geantwoord op 13-1-2018 om 20:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe zet ik dubbelzijdig printen uit op mijn EPSON ET 4550 Gesteld op 31-10-2017 om 16:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Epson ET-4550 Ecotank bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Epson ET-4550 Ecotank in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,56 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Epson ET-4550 Ecotank

Epson ET-4550 Ecotank Snelstart handleiding - Nederlands - 2 pagina's

Epson ET-4550 Ecotank Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 147 pagina's

Epson ET-4550 Ecotank Snelstart handleiding - Deutsch - 2 pagina's

Epson ET-4550 Ecotank Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Epson ET-4550 Ecotank Gebruiksaanwijzing - English - 145 pagina's

Epson ET-4550 Ecotank Gebruiksaanwijzing - Français - 153 pagina's

Epson ET-4550 Ecotank Snelstart handleiding - Français, Português, Espanõl - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info