• Hoe demonteer je elro kt100...hoe krijg je hem van de muur af..

  Gesteld op 4-3-2014 om 11:24 in forum Elro KT100 Misbruik melden
  • Achter de batterijen zit een schroefje. draai deze eruit. Vervolgens het huis naar links of rechts schuiven en het tweede schroefje (links) komt vrij uit sleufgat. Succes. Geantwoord op 4-3-2014 om 14:25

   Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden
  • Onder batterijen zit EEN schroef.
   1. Draai die los
   2. Schuif de thermostaat naar LINKS en hal de thermostaat naar voren.
   3 Dan zijn de aansluitdraden vrij. Geantwoord op 5-11-2014 om 17:39

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info