• Wij hebben een mazout (stookolie) kachel. In de huidige klokthermostaat van Theben (model onbekend. Zo oud is die) zijn 4 draden aangesloten. Ik neem aan 2 draden voor aansturing van de ketel en 2 voor de stroom van de thermostaat. Wie weet welke draden voor wat zijn.

    Gesteld op 11-1-2013 om 12:31 in forum Elro KT100 Misbruik melden
    • ongetwijfeld zal het groen,geel,rood en blauw zijn.
      Rood en blauw zijn de contactkabels naar de ketel bij iedere ketel (standaard) maar dat is afhankelijk welke er op de ketel zitten... A en C zijn de punten waar rood en blauw aangesloten zitten. A= Rood C= blauw of andersom dat maakt niet uit. Geantwoord op 27-8-2013 om 20:51

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info