• Hallo, ik ben Elektronicus, en niet tegenstaande vele deze brol vinden; ik weldegelijk veel goed gebruik heb van deze KT-100's eenvoud. Nu blijkt ik de klok ieder week te mogen bijstellen?
  Daar deze niet netspanningsgevoed is, wordt deze dus niet gesynchroniseerd met de 50Hz,
  maar met een interne clock generator. Voordat ik me de moeite getroost; heeft er iemand
  deze KT100 al open gehad, voor dergelijk probleem? Dus is er weldegelijk enige afstelling
  mogelijks aanwezig? Antwoorden graag tevens met mn privé-mail in Cc:
  harry_satch@hotmail.com

  Gesteld op 4-11-2011 om 12:37 in forum Elro KT100 Misbruik melden
  • Ik heb de laatste 25 jaar er 11 geplaatst en nooit problemen gehad, wel heb ik een vereenvoudigde gebruiksaanwijzing gemaakt, veel duurdere gingen minder lang mee.
   ze sturen wel kleine instalatie's < 120M² ongeveer om de 2 jaar de baterij vervangen.
   Johan Geantwoord op 12-11-2011 om 17:09

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info