• ik heb waarschijnlijk een storing in de thermostaat, nl.
  de actuele kamertemperatuur komt steeds op 00.0

  na een reset staat-ie eventjes op 17.0. dan kun je alles instellen en programmeren.
  klaar ben je ... en vervolgens slaat de ketel aan, omdat er (warmte-)vraag is en springt de thermostaat op 00.0 en blijft de ketel draaien om nooit meer te stoppen..., want
  de temperatuur blijft 00.0. wat is er aan de hand?

  Gesteld op 17-10-2011 om 19:00 in forum Elro KT100 Misbruik melden
  • test dit eens:

   Duw op zon
   Duw op Temp (tot temperatuur uit en aan gaat)
   duw op Zon tot de gewenste temp bereik is.
   duw nu op ok.

   doe dit ook voor maan

   Duw op maan
   Duw op Temp (tot temperatuur uit en aan gaat)
   duw op maan tot de gewenste temp bereik is.
   duw nu op ok. Geantwoord op 31-10-2011 om 19:15

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info