Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/73
Pagina verder
Page 2
Table of Contents
Chapter 1 Introduction ............................................................................................................................................. 4
1.1 Product Overview ......................................................................................................................................... 4
1.2 Main Features ................................................................................................................................................ 4
Chapter 2 Unpacking Inspection and Cable Connections ................................................................................. 7
2.1 Unpacking ..................................................................................................................................................... 7
2.2 Rack mount ................................................................................................................................................... 7
2.3 Front Panel .................................................................................................................................................... 8
2.4 Connection Diagram ..................................................................................................................................... 9
2.5 Audio/Video IO Connections ........................................................................................................................ 9
2.5.1 Connect Video Input....................................................................................................................... 9
2.5.2 Selection and Connection of Video Output Devices ............................................................... 10
2.5.3 Audio Signal Input ........................................................................................................................ 10
2.5.4 Audio Output: ................................................................................................................................ 10
Chapter 3 Basic Operation ................................................................................................................................... 12
3.1 Turn Power On ............................................................................................................................................ 12
3.2 Turn Power Off ........................................................................................................................................... 12
3.3 Log in .......................................................................................................................................................... 13
3.4 Preview ....................................................................................................................................................... 13
3.5 Desktop Quick Launch................................................................................................................................ 14
3.5.1 Main Menu ..................................................................................................................................... 14
3.5.2 Video Playback ............................................................................................................................. 15
3.5.3 Recording Control ........................................................................................................................ 19
3.5.4 Alarm Output ................................................................................................................................. 19
3.5.5 PTZ Control ................................................................................................................................ 20
3.5.6 Image Color ................................................................................................................................... 26
3.5.7 Output Adjustment ........................................................................................................................ 26
3.5.8 System Shutdown ........................................................................................................................ 27
3.5.9 Page Switch .................................................................................................................................. 27
Chapter 4 Main Menu ............................................................................................................................................ 28
4.1 Main Menu Navigation ............................................................................................................................... 28
4.2 Video Recording Functions ......................................................................................................................... 30
4.2.1 Recording settings........................................................................................................................ 30
4.2.2 Image Storage ............................................................................................................................... 32
4.2.3 Video Playback ............................................................................................................................. 33
4.2.4 Video Backup ................................................................................................................................ 33
4.3 Alarm .......................................................................................................................................................... 35
4.3.1 Motion Detection ........................................................................................................................... 35
4.3.2 Video Masking .............................................................................................................................. 37
4.3.3 Video Loss ..................................................................................................................................... 38
4.3.4 Alarm Input .................................................................................................................................... 39
4.3.5 Alarm Output ................................................................................................................................. 39
4.3.6 Exception Handling ...................................................................................................................... 39
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • van vorige week dinsdag wilt het update maar was weg voor 3 dagen and blijkbaar is da spel vastgelopen toen ik terug kwam heb ik de pries uitgetrokken en werkte alles terug maar nu heeft het ondertussen al 2 keer opnieuw willen upgraden en telkens blokkeerd gans het spel weet iemand hoe ik die upgrade kan stop zette?? Gesteld op 19-12-2018 om 22:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik nu doen? Gesteld op 9-4-2018 om 20:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het toestel neemt niet meer op. Als ik opnames wil bekijken blijkt het dat er niets opgenomen werd..... Gesteld op 2-9-2017 om 20:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • refreshed die harde schijf zich niet als die vol is ? Of, overschrijft die schijf van zo'n toestel zich niet als die vol geschreven is met opnames ?Geantwoord op 4-9-2017 om 20:28

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Sinds ik internet heb via online.nl werkt het internet niet meer van de camara.
  had hiervoor ziggo, switch er tussen en een powerline adapter werkte prima . kon de beelden zien via mijn telefoon. maar als ik de set aansluit op het zyxel modem van online valt de internet verbinding weg van mijn zyxel modem van online. iedere keer maakt niet uit hoe ik het doe netwerkkabel rechtsstreeks of via modem of switch geen onternet meer Gesteld op 5-11-2016 om 14:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe is jullie ervaring met het nachtzicht ? Gesteld op 23-5-2014 om 19:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Elro-Flamingo FA420DVR bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Elro-Flamingo FA420DVR in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,15 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info