• Ik heb de C703IP geplaatst en de software geinstalleerd.
  Er wordt op de android note om een UID nr gevraagd(20 karakters) maar dit heb ik niet
  Als ik wil configureren krijg ik de mededeling; bezig met laden, probeer later nog eens
  Na enkele uren nog steeds aan het laden
  Ik gebruik ie met windows 7 premium.
  Wie kan mij helpen?
  Mvg

  Gesteld op 6-4-2014 om 10:31 in forum Elro C703IP Misbruik melden
  • Ik heb het zelfde probleem, maar uiteindelijk de QR code gescand maar ik krijg het nog niet aan de gang: ik kan werkelijk geen touw aan dez eapp vastknopen. Mijn conclusie: een werkelijk enorm onduidelijke en beschamend slechte APP van ELRO!!!

   Gelukkig is de camera ook gewoon via het IP adres in een browser te bekijken. Geantwoord op 18-5-2014 om 21:38

   Waardeer dit antwoord (39) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info