• heb deze camera gekocht alleen hoe krijg ik hemdraadloos

  Gesteld op 27-11-2013 om 18:37 in forum Elro C703IP Misbruik melden
  • Hier heb ik ook een tijdje op gepuzzeld, de gebruikershandleiding is hier te summier in.
   Voordat je in de browser bij "network" gaat scannen enz. (zie gebruikershandleiding) moet je eerst iets anders doen.
   Klik op je bureaublad op IP camera Tool. Klik vervolgens 1x op de getoonde vette regel. Vervolgens rechtermuisknop, je krijgt dan een menu, kies daarin: "network configuration" en vink dan aan: "obtain IP form DHCP server". Daarna moet eea werken als je de gebruikershandleiding volgt.
   Als je hem dan draadloos hebt, kun je jouw IP camera benaderen vanuit elke computer en telefoon waar ook ter wereld. Hiervoor moet je nog wel iets anders doen.
   Je moet je router instellen. Log in op je router door in je browser te typen: 192.168.1.1 Gebruikersnaam is user, wachtwoord zal niet nodig zijn, anders ook user.
   Ga naar DMZ Host (via advanced set up en dan NAT) en vul dan bij DMZ Host IP adress in de URL van je camera (192.168.1.#), die # is een getal dat je ziet als je je IP camera tool icon aanklikt op je bureaublad, nadat je jouw IP camera draadloos hebt gemaakt.

   Succes!

   Eric Geantwoord op 4-12-2013 om 22:10

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info