• Goedendag, Ik heb een ESX VN620-W radio in mijn onlangs aangekochte Camper. Super tevreden ben ik met de navigatie en de radio. Als ik mijn camper in de achteruit versnelling zet, gaat ook de camera aan. D.w.z. die deed het fantastisch, totdat ik deze week in mijn beeld de melding kreeg: NO SIGNAL. Vreemd, want af en toe doet ie het weer wel. Ik heb geprobeerd om geduld uit te oefenen en de auto in zijn achteruit gezet, het beeld no signal kwam weer in beeld, maar nu heb ik niets gedaan, en na enkele minuten begon het beeld te knipperen, en na verloop van tijd, kwam het beeld van de achteruitrijcamera weer zichtbaar. Het probleem komt weer terug als ik de motor heb uitgezet, en daarna weer aandoe. Dan is de oplossing weer hetzelfde, geduld... Kan iemand mij vertellen wat hier de oorzaak van het probleem kan zijn. Ik heb natuurlijk de stekkers die de radio in gaan, en de stekkers die de camera in gaat, gecontroleerd, maar daar heb ik geen vreemde dingen gezien.

    Gesteld op 8-7-2022 om 17:11 in forum ESX - Car Media Systems Multimedia Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info