• Onbegrijpelijk dat een gerenommeerd bedrijf als Electrolux/McCulloch geen antwoord op deze vragen kan geven. Zijn deze onderdelen beschikbaar of niet?!

    Gesteld op 26-8-2014 om 22:30 in forum ELECTROLUX FLYMO PARTNER McCULLOCH ET 500 Misbruik melden
    • Deze website is niet van Electrolux. Deze website is een verzamelplaats van handleidingen van alle merken. Electrolux is dus niet verplicht hier te reageren, maar het zou ze natuurlijk wel sieren om dat te doen. De bedoeling is dat men elkaar hier kan helpen als de handleiding niet toereikend is. Dus weet u een antwoord op een vraag van een andere gebruiker, dan kunt u helpen door het antwoord hier in te vullen. Geantwoord op 17-9-2014 om 15:02

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info