• Ik overweeg de aankoop van de de Eberlee E200 thermostaat.
    Kan de temperatuur-hysteresis worden ingesteld en hoe moet dat.
    Ik bedoel dus het moment van inschakelen : bvb ingesteld op 15° ; wanneer zal dan de verwarming inschakelen,bij 14° of 14,5° en uitschakelen bij 15° of 15,5 of 16° of bvb 14,9° en 15,1°.
    ik zou deze graag kunnen instellen om een voortdurend in- en uitschakelen of een te groot verschil tussen voor en na inschakelen te vermijden

    Gesteld op 20-5-2020 om 15:42 in forum EBERLE E200 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info