• ik kan geen telefoongesprek voeren, de gebelde persoon hoort mij niet, ik hoor de gebelde wel. Dit is zo sinds de update

    Gesteld op 28-6-2015 om 18:41 in forum Dynavin N6 Dynavin N6 Misbruik melden
    • Dan zit de jackplug van de microfoon niet goed in de bus, scheelt een millimeter. En dan heb je dat. nogmaals de microfoon jackplug er goed indrukken en dan zou het verholpen moeten zijn. Als de jackplug van de microfoon echter niet goed genoeg is, dat was bij mij het geval, dan even melden bij Dynavin en dan lossen ze het op. Geantwoord op 17-7-2015 om 17:59

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info