• De fabrieksinstelling heeft een erg simpel wachtwoord, dat makkelijk te 'kraken' is. Hoe stel ik een ander wachtwoord in?

    Gesteld op 20-1-2017 om 19:35 in forum Dymond WR03 - WI-FI REPEATER Misbruik melden
    • Uw repeater resetten. Dan overnieuw beginnen met instellen. Voordat u 'site survay' gaat instellen, eerst de twee netwerken (2.4 en 5 ghz) instellen qua ssid (netwerknaam) en wachtwoord. Als je hem naadloos wilt laten werken met de bestaande wifi, dan dezelfde ssid en wachtwoord invoeren van dat bestaande netwerk. Zo heb je 1 netwerk (of 2 als je 5ghz ook ernaast gebruikt) en hoef je niet steeds te schakelen Geantwoord op 17-3-2017 om 07:49

      Waardeer dit antwoord (43) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info