Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/64
Pagina verder
GEBRUIKERSHANDLEIDING (NL)
LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK
LED 1912 DVDT
LED 2212 FHDVD-T
/(')+'9'7:+
LED 2412 FHDVD-T
LED 2413 FHDVD-TWH
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Kan ik op een Dual tv ook een draadloze koptelefoon aansluiten ?

  Ik heb een poging gedaan met een philips koptelefoon maar dit gaat niet goed (krijg wel geluid via koptelefoon maar moet ....wanneer ik het geluid weer via de tv wil laten komen de koptelefoon weer losmaken van de tv.

  Waarschijnlijk doe ik nu iets fout maar wat :-)
  Op een philips tv gaat dit wel goed dmv afstandsbediening (geluid uit dan alleen via koptelefoon, geluid aan dan weer via allebei) Gesteld op 16-6-2013 om 17:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een dual tv modelnr.dltdl24f1001,ik heb een vraag of u mij kunt helpen want boven en onder krijg ik de zwarte balk niet weg graag u andwoord afz.l.entius
  Gesteld op 23-3-2013 om 12:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dual LED 1912 DVD-T bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dual LED 1912 DVD-T in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,75 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info