• Kan ik op een Dual tv ook een draadloze koptelefoon aansluiten ?

    Ik heb een poging gedaan met een philips koptelefoon maar dit gaat niet goed (krijg wel geluid via koptelefoon maar moet ....wanneer ik het geluid weer via de tv wil laten komen de koptelefoon weer losmaken van de tv.

    Waarschijnlijk doe ik nu iets fout maar wat :-)
    Op een philips tv gaat dit wel goed dmv afstandsbediening (geluid uit dan alleen via koptelefoon, geluid aan dan weer via allebei)

    Gesteld op 16-6-2013 om 17:45 in forum Dual LED 1912 DVD-T Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info