• mijn senseo-koffiezetter HD 7884 toont 3 brandende lampjes bovenop, maar reageert verder nergens op.Ontkalken heeft ook niet geholpen. Is dit nog te repareren, hij is pas een paar maanden oud ?

    Gesteld op 26-5-2015 om 20:02 in forum Diversen Misbruik melden
    • hi ik denkt dat je senseo +/_ 2 manden is dan gaat je gewoon teru naar de winkel waar je heeft gekocht om dat dan je heb nog garantie wat ik denkt van een jaar, of controller je de water het water moet altijd op het max. gevoeld staan. Geantwoord op 12-9-2015 om 12:13

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info