• Halo ik heb een probleem ? op mijn bureaublad staan vier bestanden die ik niet meer kan verwijderen het betreft deze vier NC Suite , Pixilion , Photo pak , Photostage , weet iemand hoe ik die kan verwijderen ? mijn pc is een Acer met versie windows 11 home , ik heb al van alles geprobeerd maar het gaat niet de andere die er op staan die gaan wel .
    Gr

    Gesteld op 22-6-2023 om 13:40 in forum Diversen Misbruik melden
    • Beste , zelf heb ik met succes enkel hardnekkige software van mijn Windows 10 pc verwijderd met Advanced Unstaller Pro verwijderd . Met vriendelijke groet , Frans Geantwoord op 22-6-2023 om 17:54

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info