• Halo ik heb een kastje gekregen er staat 4G LTE op ik denk dat dit een soort telefoon is , ik heb het aangesloten aan mijn laptop toen begon het toestel de ingebouwde batterij te laden en na het opladen heb ik het opgestart en het ging aan , het eerste dat het aanduidde Insert Sim en daar stond ook LTE Hotspot aangeduid en verder kon ik ook zien dat er wifi signaal binnen kwam , om het kort te maken kent er iemand dit .toestel of heeft iemand daar een handleiding van ? ik ga straks eens een beetje googelen mischien vind ik daar iets van ?

    Gesteld op 27-10-2022 om 20:50 in forum Diversen Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info