• als ik de mp4 speler oplaad komt er te staan: please switch on for battery charging. Dan doe ik dat maar dan gebeurd er niets weet iemand een oplossing?

    Gesteld op 16-4-2016 om 16:33 in forum Difrnce mp1850 Misbruik melden
    • Ja ik heb ook zoiets! Bij mij is de onderkant kapot, alleen je kan hem wel naar ''on'' of ''off'' schuiven. Dus ik schuif hem naar on, en ik had de lader erin maar hij doet het niet! Ik heb hem ook al aan de laptop proberen te laden, maar het lukt niet. Heeft iemand misschien een oplossing? Geantwoord op 17-4-2016 om 10:49

      Waardeer dit antwoord (23) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info