• Ik heb een “Denver SW-170 - 1.3 inch smartwatch met Bluetooth – Grijs” gekocht.
  Mijn probleem is echter dat ik het apparaat niet aan gezet krijg.
  Bij het opladen, verschijnt er onder de batterijicoon “Finish”
  Dus ga ik er van uit dat de batterij vol is.
  Toch krijg ik het apparaat niet aan gezet en het staat ook niet beschreven in de handleiding, hoe dit te doen.
  Vandaar de vraag, hoe moet ik de smartwatch aan zetten ?

  Gesteld op 20-6-2020 om 07:39 in forum Denver SW-170 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info