Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
DE-1 DE-2
GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN – ERSTE SCHRITTE
Drücken Sie die STANDBY-Taste zum Einschalten des Geräts. Das Gerät aktiviert automatisch den
DAB-Modus und startet die automatische Scan-Funktion. Während des Scans erscheinen die Anzeige
„Scannt...“ und ein Schieberegler, der den Fortschritt des Scans und die Anzahl bereits gefundener
Sender anzeigt. (Abb. 2) Nach Abschluss des Scans wählt das Radio den nach dem Alphabet ersten
gefundenen Sender aus. Drücken Sie nun die Taste /, um die gefunden Sender zu durchsuchen,
und drücken Sie anschließend die AUSWAHL-Taste für die Wiedergabe eines ausgewählten Senders.
Hinweis: Falls während des Scans keine Sender gefunden wurden, erscheint im Display die Anzeige
„Vollständiger Scan“. Drücken Sie dann die Taste / zur Auswahl von „Vollständiger Scan“ oder
„Manueller Scan“ und drücken Sie anschließend die AUSWAHL-Taste zum Bestätigen.
Abb.1 Abb.2
Nachfolgend finden Sie die MENÜ-Übersicht:
Mode Mode
DAB
DAB Menu
Full Scan
Manual Tune
Prune
System
FM
Menu Menu
System Menu
Time
Sleep
Backlight
Factory Reset
SW version
Backlight Menu
Backlight Low/ Medium/ High
Time Menu
Set Time/Date hh:mm/DD-MM-YYYY
Auto Update Update from Any/Update from DAB/Update from FM/ No Update
Set 12/24 hour 12/24
Set Date Format DD-MM-YYYY/MM-DD-YYYY
Sleep Menu
Sleep Off /10/20/30/60/70/80/90minutes
FM Menu
Scan Setting All station/Strong stations only
Audio Setting Stereo Allowed/Forced mono
System
17
TEILEÜBERSICHT
Frontansicht Rückseite
ERSTE INBETRIEBNAHME IHRES RADIOS
AC-Netzbetrieb
1. Schließen Sie den DC-Netzstecker des AC/DC-Netzteils an den DC-Eingang an der Rückseite des
Radios an.
2. Stecken Sie das AC/DC-Netzteil in die Steckdose.
3. Drücken Sie die Taste STANDBY zum Einschalten des Radios.
Anmerkungen: Beträgt die Spannung des AC-Netzteils mehr als 6V, kann das Kabel beschädigt werden.
DC-Betrieb (Batterie)
1. Das AC/DC-Netzteil muss vom Radio und von der AC-Stromversorgung getrennt werden.
2. Legen Sie die Batterien (4x 1,5 V UM3/AA Batterien) in das Batteriefach ein.
3. Drücken Sie die Taste STANDBY zum Einschalten des Radios.
Anmerkungen: Um während des Batteriebetriebs eine optimale Leistung zu erzielen, wird die
Nutzung von Alkalibatterien empfohlen.
Menüs:
Mit den folgenden Tasten können Sie durch die Menüs navigieren und die gewünschten
Einstellungen auswählen:
Halten Sie die MENÜ/INFO -Taste gedrückt, um das „MENÜ“ zu öffnen. Drücken Sie die Taste
TUNER/SENDER oder TUNER/SENDER , um zur gewünschten Option zu navigieren, und
drücken Sie dann die AUSWAHL-Taste zum Bestätigen.
1. LAUTSPRECHER
2. STAND-BY
3. MODE-TASTE
4. LCD-DISPLAY
5. TUNER/SENDER ▼
6. TUNER/SENDER ▲
7. ALARM-/SCHLUMMER-TASTE
8. MENÜ/INFO
9. LAUTSTÄRKEREGLER
10. AUSWAHL-TASTE
11. FAVORITEN
12. TELESKOPANTENNE
13. DC-EINGANG
14. TYPENSCHILD
15. KOPFHÖRER-BUCHSE
16. ABDECKUNG BATTERIEFACH
17. AC/DC-NETZTEIL
DENVER DAB-35 DENVER DAB-35
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hoe activeer ik de sleeptimer op mijn denver smartwach Gesteld op 6-3-2021 om 19:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe activeer ik de slaaptimer op de denver 163. ik heb geprobeerd de app op mijn horloge te activeren en het programma geopend op mijn telefoon, maar wat kan ik nog meer doen ?
  Gesteld op 6-3-2021 om 19:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • is het mogelijk een speakerbox aan te sluiten, zodat 20 meter verderop ook geluid is? Gesteld op 10-1-2020 om 13:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn toestel begint bij het aanzetten telkens te luid naar mijn zin. Hoe kan ik het startvolume aanpassen? Gesteld op 16-7-2018 om 16:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik mijn DAB-35 aanzet staat hij te luid naar mijn zin, en dat moet ik telkens meteen vinder draaien. Hoe stel ik zelf een standaard volume in? Gesteld op 15-7-2018 om 17:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil graag met muziek gewekt worden. Hoe stel ik da in? Gesteld op 21-5-2018 om 11:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb net een dab radio.
  Ik kan nergens in de gebruiksaanwijzing vinden hoe ik mijn draadloze koptelefoon hierbij kan gebruiken.
  Wie kan me helpen? Gesteld op 18-10-2017 om 19:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Is het mogelijk om het uurwerk te zien als de radio speelt? Gesteld op 31-5-2017 om 20:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe activeer ik de sleeptimer op deze denver dab 35 Gesteld op 8-11-2016 om 11:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Geen volledige gebruiks aanwijzing.
  Sleep timer instellen staat er niet in. Gesteld op 17-10-2016 om 15:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe stel ik de wekker in?
  Vind dit niet terug in de handleiding. Gesteld op 28-9-2016 om 18:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het is me intussen gelukt. Knop 'Alarm' even ingedrukt houden, en vervolgens met de knop 'pijltje omhoog' / 'pijltje omlaag' en dan select, het hele menu (uur/minuut/bron) instellen. Geantwoord op 28-9-2016 om 19:42

   Waardeer dit antwoord (16)Misbruik melden
 • de preset knop wat doe je daar mee staat niet in de handleiding
  welke zenders krijg je met dab Gesteld op 5-5-2016 om 19:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Gewenste zender selecteren, dan op preset drukken, en hij staat erin op preset nr. 1, vervolgens de volgende zender selecteren, op preset drukken, en hij staat erin op preset nr. 2, enz.Geantwoord op 30-9-2016 om 13:59

   Waardeer dit antwoord (14)Misbruik melden
  • OPSLAAN EN OPROEPEN VAN OPGESLAGEN ZENDERS
   Deze functie staat u toe van tot 10 stations te programeren in het geheugen en in beide DAB en FM
   modus op te slagen
   1. Om een vooraf instelling op te slagen, stem eerst af op uw gewenst station, druk en houd daarna de
   PRESET langer dan 2 seconden in, het scherm zal knipperend “Vooraf ingesteld Opgeslagen
   nummer” weergeven (F8).
   2. Druk op de TUN/CH? of de TUN/CH? knop om de gewenste voorkeursnummer van het station te
   selecteren.
   3. Druk op de SELECT om uw selectie te bevestigen, het station dat nu uitzend is nu opgeslagen op de
   geselecteerde locatie (F9).
   4. Om de vooraf ingestelde stations te beluisteren, drukt u eerst èèn keer op de PRESET knop en druk
   daarna op de TUN/CH? of de TUN/CH? knop om de vooraf instellingen naar boven of naar
   beneden te scrollen die u heeft opgeslagen, en druk op de SELECT knop om te bevestigen. De naam
   van het station of de frequentie en vooraf ingestelde locatie nummer zal worden weergegeven in de
   onderste helft van het scherm (F10). Als het ingestelde niet is toegewezen ‘Vooraf instelling
   Terugroepen #: (Leeg)’,”lege Vooraf instelling” zal worden weergegeven op het scherm. Geantwoord op 21-10-2016 om 18:35

   Waardeer dit antwoord (13)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Denver DAB-35 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Denver DAB-35 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,98 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Denver DAB-35

Denver DAB-35 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 4 pagina's

Denver DAB-35 Gebruiksaanwijzing - English - 4 pagina's

Denver DAB-35 Gebruiksaanwijzing - Français - 4 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info