• de preset knop wat doe je daar mee staat niet in de handleiding
  welke zenders krijg je met dab

  Gesteld op 5-5-2016 om 19:36 in forum Denver DAB-35 Misbruik melden
  • Gewenste zender selecteren, dan op preset drukken, en hij staat erin op preset nr. 1, vervolgens de volgende zender selecteren, op preset drukken, en hij staat erin op preset nr. 2, enz. Geantwoord op 30-9-2016 om 13:59

   Waardeer dit antwoord (14) Misbruik melden
  • OPSLAAN EN OPROEPEN VAN OPGESLAGEN ZENDERS
   Deze functie staat u toe van tot 10 stations te programeren in het geheugen en in beide DAB en FM
   modus op te slagen
   1. Om een vooraf instelling op te slagen, stem eerst af op uw gewenst station, druk en houd daarna de
   PRESET langer dan 2 seconden in, het scherm zal knipperend “Vooraf ingesteld Opgeslagen
   nummer” weergeven (F8).
   2. Druk op de TUN/CH? of de TUN/CH? knop om de gewenste voorkeursnummer van het station te
   selecteren.
   3. Druk op de SELECT om uw selectie te bevestigen, het station dat nu uitzend is nu opgeslagen op de
   geselecteerde locatie (F9).
   4. Om de vooraf ingestelde stations te beluisteren, drukt u eerst èèn keer op de PRESET knop en druk
   daarna op de TUN/CH? of de TUN/CH? knop om de vooraf instellingen naar boven of naar
   beneden te scrollen die u heeft opgeslagen, en druk op de SELECT knop om te bevestigen. De naam
   van het station of de frequentie en vooraf ingestelde locatie nummer zal worden weergegeven in de
   onderste helft van het scherm (F10). Als het ingestelde niet is toegewezen ‘Vooraf instelling
   Terugroepen #: (Leeg)’,”lege Vooraf instelling” zal worden weergegeven op het scherm. Geantwoord op 21-10-2016 om 18:35

   Waardeer dit antwoord (12) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info