• Welke satelliet(en) moet ik aan klikken om in midden Nederland tv te kunnen ontvangen

    Gesteld op 30-7-2018 om 11:24 in forum Denson LED TV Misbruik melden
    • Als ik op canaaldigital ben en dan naar de satellieten ga,dan zie ik diverse.namen van satellieten ( zoals ostra en Astra - 4/5 astra3B en. astra 2E, 2F, 2G ).
      Welke satelliet(en) moet ik van de diverse die daar verschijnen, aanklikken voor ontvangst van de Nederlandse zenders uitgezonden dan door canaaldigital .. Geantwoord op 30-7-2018 om 14:26

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info