• Hoe bedien ik de schermhelderheid vanaf de toetsen? Ik heb het scherm per ongeluk op de donkerste stand gezet en nu kan ik niets meer zien op mijn scherm. En dus kan ik ook niet via mijn scherm de helderheid bijstellen.

    Gesteld op 17-9-2015 om 14:46 in forum Dell latitude e6500 Misbruik melden
    • Druk de fn-knop in en houdt die vast.(fn-knop zit links van de windowsknop, rechts naast de linker ctrl-knop)
      Druk samen met de fn-knop de knop met (rechts) het pijltje-naar-boven/zonnetje en je schermverlichting wordt helderder. Geantwoord op 26-12-2015 om 17:28

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info