• Ik heb een Dell Latitude E6500 voor nazicht van familie.
  Deze heeft geen beeld bij het opstarten. De laptop geeft geen 'Beep' en geeft ook geen geluid. Ik heb mijn beeldscherm eens aangesloten, daarop kreeg ik ook geen beeld. Daarop heb ik een paar 'Pdf's' gedownload met alle mogelijke uitleg over deze laptop, (voortreffelijke uitleg in het Nederlands trouwens) maar ik heb er geen oplossing door gevonden.
  Zou het kunnen dat er een fout zit in de beeldscherminverter, ofwel in het moederbord?
  Want de eigenaar ervan heeft me gezegd dat men frequent problemen had met het toetsenbord.
  Bedankt op voorhand!
  p_derockere@hotmail.com

  Gesteld op 28-8-2013 om 19:59 in forum Dell latitude e6500 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info