• Bij opstart spoelt de machine sinds kort niet meer door waardoor lampjes blijven knipperen en er bijgevolg geen koffie kan genomen worden. Enkel na 2-3 maal herstarten lukt het meestal, maar vooraf spoelen is er niet meer bij. We hebben de machine ontkalkt maar dit helpt niet (pijpjes zijn niet verstopt. Wie weet raad?

    Gesteld op 19-1-2018 om 13:15 in forum DeLonghi Caffe Venezia Misbruik melden
    • Ik deze klacht ook gehad( of zoiets). Op de zetgroep zit een rond filter van metaal wat je kan los schroeven. Deze een nachtje in de schoonmaak azijn en / of baking soda oplossing. Weer terug plaaten en hij werkt weer. Ik heb zelf zo n plaatje extra besteld. Want het duurt best wel even voordat hij het weer doet. Advies is ook om alleen arabica koffie te malen. Deze is minder vet. Geantwoord op 19-1-2018 om 13:58

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info