• heb een duo 50l type070738045 weet niet hoe oud hij is.
  heeft 2 knoppen een met min. 30/60/90/120 min. en een
  met temp. oplopend
  hoe werkt deze (gebruiksaan wijziging)

  Gesteld op 11-9-2017 om 12:59 in forum Daalderop Duo Misbruik melden
  • De eerste 2 cijfers van het serienummer geeft de leeftijd van de boiler aan. Deze moet u kunnen vinden op de productsticker op het product. Via deze link kunt u de handleiding downloaden Klik op deze LINK

   Met vriendelijke groet,
   Itho Daalderop Geantwoord op 13-9-2017 om 10:42

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info