• Kan een duo boiler 50/80 liter ook met een enkele meter ( geen nachtstroom) gebruikt worden?

    Gesteld op 17-3-2016 om 09:43 in forum Daalderop Duo Misbruik melden
    • Technisch gezien is dit mogelijk maar hier is de boiler niet voor ontworpen. Een duo boiler is voorzien van 2 warmtespiralen die op de verschillende meters worden aangesloten. Een van de spiralen warmt het water in de boiler 's nachts op en het tweede spiraal komt overdag alleen in actie wanneer dit gewenst is. Vraag een erkend installateur de boiler op deze manier aan te sluiten maar indien u de keuze heeft, raden wij u aan voor een mono boiler te kiezen. Link

      Met vriendelijke groet, Itho Daalderop Geantwoord op 18-3-2016 om 13:11

      Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info