648530
4
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
36 • NL
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Oplader type
MXT4.0
Typenummer
1057
Nominale spanning AC
220–240VAC, 50–60Hz
Oplaadspanning
NORMAL 28,8V, AGM
29,4V,
RECOND 31,4V
Min. accuspanning
2,0V
Laadstroom
4A max.
Netspanning
1,2A rms (bij volle laadstroom)
Drainlekstroom*
<1Ah/maand
Spanningsrimpel**
<5%
Omgevings-
temperatuur
-20°C tot +50°C, de uitvoer wordt bij hoge
temperaturen automatisch gereduceerd
Ladertype
Volautomatische laadcyclus in 8 stappen
Soorten accu's
Alle soorten 24V loodaccu’s (NAT, MF, Ca/Ca, AGM en GEL)
Accuvermogen
8 tot 100Ah, tot 250Ah voor onderhoudslading
Afmetingen
191 x 89 x 48mm (L x B x H)
Isolatieklasse
IP65
Gewicht
0,8kg
*) Drainlekstroom is de stroom die uit de accu ”lekt” wanneer de oplader niet op de voe-
ding is aangesloten. CTEK-opladers hebben een zeer lage drainlekstroom.
**) De kwaliteit van de laadspanning en de laadstroom is van groot belang. Een hoge
spanningsrimpel verhit de accu en heeft een verouderend effect op de positieve elektrode.
Een hoge spanningsrimpel kan schadelijk zijn voor andere op de accu aangesloten
apparaten. CTEK-acculaders produceren een spanning van zeer hoge kwaliteit en een
lage rimpel.
DE ACCULADER AANSLUITEN OP EEN ACCU EN WEER ONT-
KOPPELEN
Comfort
Connect
Comfort
Connect
INFO
Als de kabels niet correct zijn
aangesloten, zorgt de beveiliging
tegen omgekeerde polariteit
ervoor dat accu en lader niet
worden beschadigd.
Voor in een voertuig gemon-
teerde accu's
1. Sluit de rode klem aan op de positieve
pool van de accu.
2. Sluit de zwarte klem aan op het chas-
sis van het voertuig, op ruime afstand van
de brandstofleiding en de accu.
3. Sluit de acculader aan op een
wandcontactdoos.
4. Neem de steker uit de wandcontact-
doos vóórdat u de acculader loskoppelt
van de accu.
5. Ontkoppel de zwarte klem vóórdat u
de rode klem ontkoppelt.
Er kunnen voertuigen zijn met
positief geaarde accu's.
1. Sluit de zwarte klem aan op de
negatieve pool van de accu.
2. Sluit de rode klem aan op het chassis
van het voertuig, op ruime afstand van
de brandstofleiding en de accu.
3. Sluit de acculader aan op een
wandcontactdoos.
4. Neem de steker uit de wandcontact-
doos vóórdat u de acculader loskoppelt
van de accu.
5. Ontkoppel de rode klem vóórdat u de
zwarte klem ontkoppelt.
20015561D MXT 4.0, Manual EU, Print file 003.indd 36 2011-10-11 12:43:01
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek MXT 4.0 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek MXT 4.0 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek MXT 4.0

Ctek MXT 4.0 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 6 pagina's

Ctek MXT 4.0 Gebruiksaanwijzing - English - 6 pagina's

Ctek MXT 4.0 Gebruiksaanwijzing - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info