648294
6
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
38 • NL
20015462E
CTEK-PRODUCTEN WORRDEN BESCHERMD DOOR
2011-09-19
Patenten Ontwerpen Handelsmerken
EP10156636.2 pending RCD 509617 CTM 669987
US12/780968 pending US D575225 CTM 844303
EP1618643 US D580853 CTM 372715
US7541778 US D581356 CTM 3151800
EP1744432 US D571179 CTM 1461716 pending
EP1483817 pending RCD 321216 CTM 1025831
SE524203 RCD 000911839 CTM 405811
US7005832B2 RCD 081418 CTM 830545751 pending
EP1716626 pending RCD 001119911-0001 CTM 1475420 pending
SE526631 RCD 001119911-0002 CTM 1935061 pending
US7638974B2 RCD 081244 V28573IP00
EP1903658 pending RCD 321198 CTM 1082141 pending
EP09180286.8 pending RCD 321197 CTM 2010004118 pending
US12/646405 pending ZL 200830120184.0 CTM 4-2010-500516 pending
EP1483818 ZL 200830120183.6 CTM 410713
SE1483818 RCD 001505138-0001 CTM 2010/05152 pending
US7629774B2 RCD 000835541-0001 CTM1042686
EP09170640.8 pending RCD 000835541-0002 CTM 766840 pending
US12/564360 pending D596126
SE528232 D596125
SE525604 RCD 001705138 pending
US D29/378528 pending
RCD 201030618223.7 pending
US RE42303
US RE42230
20015462E MXS 7.0, Manual EU, Print file 002.indd 38 2011-10-11 07:58:24
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Ctek-MXS-7.0

Zoeken resetten

 • Hallo,
  vorige week gebruikte ik de lader zonder problemen en werkte hij nog zoals het moest. Gisteren hing ik hem aan de batterij en vervolgens aan het net en deed hij helemaal niets meer. De lader is 5jaar en 6maanden en is altijd gebruikt zoals het voorgeschreven is. Heeft iemand een tip of trick om hem terug aan de praat te krijgen? (Raar maar waar: Het is de 2e CTEK die ik heb en de vorige gaf ook na 5 jaar en een half de geest.)

  dank bij voorbaat

  Bart Gesteld op 16-8-2021 om 10:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een scoooteraccu met een accu van 12 v 4 a Lood
  Kan ik die met de Ctec 7.0 opladen en eventueel record..?.
  Gesteld op 4-5-2020 om 13:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, ik vraag me af of het ok is dat de ctek mxs 7.0 zo heet wordt tijdens het laden van een vrij nieuwe 95 amp. Normale loodaccu ? Heeft ook geen koelopeningen.
  Straks is ie stuk...wie weet er wat van?
  BVD. Grtz Eric. Gesteld op 14-12-2019 om 14:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste Eric, ik gebruik dit toestel al jaren en het wordt echt wel flink heet. Het lijkt er nochtans tegen te kunnen want bij mij werkt het toestel na vele jaren nog steeds vlekkeloos. (accu's variërend van 45 tot 100 Ah) Omwille van de spatwaterdichtheid heeft het toestel geen koelopeningen. Ikzelf probeer de lader wel zo veel mogelijk op een koele en geleidende ondergrond te plaatsen met de vlakke onderkant. Ik denk niet dat het echt nodig is maar het is zeker niet slechter... Geantwoord op 19-1-2020 om 17:40

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek MXS 7.0 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek MXS 7.0 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek MXS 7.0

Ctek MXS 7.0 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 6 pagina's

Ctek MXS 7.0 Gebruiksaanwijzing - English - 6 pagina's

Ctek MXS 7.0 Gebruiksaanwijzing - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info