648294
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
NL
NL • 33
RECOND
RECOND
MODE
12V/7A
MXS 7.0
SUPPLY
SUPPLY
NORMAL
AGM
CTEK COMFORT CONNECT – eyelet M8
CTEK COMFORT CONNECT
VOEDINGSKABEL
CTEK COMFORT CONNECT – clamp
OPLAADKABEL
STEKKER*
*Stekkers kunnen verschillen, afhankelijk van uw wandcontactdoos.
PROGRAMMA
VOOR NOR-
MALE ACCU'S
STORINGS-
LAMPJE
AGM
ACCUPRO-
GRAMMA
RECOND
PRO-
GRAMMA
VOEDINGS-
PRO-
GRAMMA
AAN-/
UITLAMPJE
MODUS-
TOETS
HANDLEIDING
GEFELICITEERD
met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze maakt deel uit van
een serie professionele opladers van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste
technologie op het gebied van accu's laden.
OPLADEN
1. Sluit de lader aan op de accu.
2. Sluit de lader aan op een wandcontactdoos. Het aan/uitlampje geeft aan dat de voe-
dingskabel is aangesloten op de wandcontactdoos. Het storingslampje gaat branden
als de accuklemmen niet correct zijn aangesloten. De beveiliging tegen omgekeerde
polariteit zorgt ervoor dat accu of lader geen schade oplopen.
3. Selecteer het oplaadprogramma met de MODUS-toets.
4. Volg de indicatielampjes tijdens het oplaadproces.
De accu is gereed om de motor te starten wanneer
verlicht is.
De accu is volledig geladen wanneer verlicht is.
5. Het laden kan op elk gewenst moment worden gestopt door de stekker uit het stopcon-
tact te trekken.
ABSORPTION, KLAAR VOOR GEBRUIK
ANALYSE
DESULPHATION
SOFT START BULK
FLOAT, VOLLEDIG OPGELADEN
PULSE, ONDERHOUDSLADEN
20015462E
20015462E MXS 7.0, Manual EU, Print file 002.indd 33 2011-10-11 07:58:21
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Ctek-MXS-7.0

Zoeken resetten

 • Hallo,
  vorige week gebruikte ik de lader zonder problemen en werkte hij nog zoals het moest. Gisteren hing ik hem aan de batterij en vervolgens aan het net en deed hij helemaal niets meer. De lader is 5jaar en 6maanden en is altijd gebruikt zoals het voorgeschreven is. Heeft iemand een tip of trick om hem terug aan de praat te krijgen? (Raar maar waar: Het is de 2e CTEK die ik heb en de vorige gaf ook na 5 jaar en een half de geest.)

  dank bij voorbaat

  Bart Gesteld op 16-8-2021 om 10:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een scoooteraccu met een accu van 12 v 4 a Lood
  Kan ik die met de Ctec 7.0 opladen en eventueel record..?.
  Gesteld op 4-5-2020 om 13:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, ik vraag me af of het ok is dat de ctek mxs 7.0 zo heet wordt tijdens het laden van een vrij nieuwe 95 amp. Normale loodaccu ? Heeft ook geen koelopeningen.
  Straks is ie stuk...wie weet er wat van?
  BVD. Grtz Eric. Gesteld op 14-12-2019 om 14:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste Eric, ik gebruik dit toestel al jaren en het wordt echt wel flink heet. Het lijkt er nochtans tegen te kunnen want bij mij werkt het toestel na vele jaren nog steeds vlekkeloos. (accu's variërend van 45 tot 100 Ah) Omwille van de spatwaterdichtheid heeft het toestel geen koelopeningen. Ikzelf probeer de lader wel zo veel mogelijk op een koele en geleidende ondergrond te plaatsen met de vlakke onderkant. Ik denk niet dat het echt nodig is maar het is zeker niet slechter... Geantwoord op 19-1-2020 om 17:40

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek MXS 7.0 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek MXS 7.0 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek MXS 7.0

Ctek MXS 7.0 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 6 pagina's

Ctek MXS 7.0 Gebruiksaanwijzing - English - 6 pagina's

Ctek MXS 7.0 Gebruiksaanwijzing - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info