• HALLO.
  WEGENS EEN STOMMITEIT WERKT MIJN CREATIVE ZEN X-FI NIET MEER.
  HIJ HING NOG AAN M'N PC OP HET MOMENT DAT IK M'N HARDDISK FORMATTEERDE.
  NU KRIJG IK DE MELDING: 'MEDIUM IS NIET GEFORMATTEERD VOLGENS EEN ONDERSTEUND BESTANDSSYSTEEM'. HET RESETKNOPJE HEB IK MEERDERE MALEN GEBRUIKT MAAR LOST NIX OP.
  dE SITE VAN CREATIVE ZWIJGT OVER DIT PROBLEEM IN ALLE TALEN; CONTACT OPNEMEN IS NIET MOGELIJK; HEB VOLGENS MIJ TENMINSTE, ALLES MEERDERE KEREN GEPROBEERD.
  NOG AFGEZIEN VAN DE BOOSHEID & FRUSTRATIE OP MEZELF SCHIJNT NIEMAND EEN OPLOSSING VOOR DIT PROBLEEM TE HEBBEN. OM MOEDELOOS VAN TE WORDEN.
  VIA EEN PROGRAMMA -MINI POWER DATA RECOVERY- KWAM IK ER ACHTER DAT ALLES ER NOG OP STAAT MAAR HERSTELLEN HO MAAR... HET IS -ZO VERMOED IK NU- EEN HEEL SIMPELE INGREEP DIE NODIG IS. MAAR ZOALS EEN RAKET KAN FALEN BIJ GEBREK AAN EEN KLEIN ONDERDEELTJE... ENFIN MIJN PUNT IS DUIDELIJK.
  IS ER IEMAND DIE ME KAN HELPEN?

  Gesteld op 17-10-2012 om 14:04 in forum Creative Zen X-FI Misbruik melden
  • Het is mij ook gelukt om het reset en het aan en uit knopje tegelijk in te drukken. Daarna kreeeg ik een vreemd menu. En meer weet ik er niet meer van Geantwoord op 8-5-2013 om 00:38

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info