• Hoi allemaal had even een vraag het gebeurt regelmatig dat ik geen email ontvang zo ook nu weer heb als test een mail naar mezelf gestuurd komt wel in de map verzonden maar ik ontvang hem niet,wat mij opviel was dat er linksboven een oranje driehoekje verscheen ik heb de pc opnieuw opgestart dat driehoekje is weg maar ontvang nog steeds geen mail heeft iemand een suggestie wat te doen of gewoon afwachten graag jullie hulp hierin
    groetjes Bertus

    Gesteld op 30-12-2020 om 13:48 in forum Computer Misbruik melden
    • Dit probleem heb ik ook wanneer ik een mail verstuur met een bijlage dat groter is dan 6.5 MB. Ik krijg dan het bericht (size limit exeded). Ik moet de mail dan naar 1 persoon versturen, die ontvangt de mail niet maar daarna kan ik de mail naar andere personen doorzenden. Ik heb reeds naar de oorzaak gevraagd op sociaal media en aan techniekers maar niemand kan mij een oplossing geven. Geantwoord op 30-12-2020 om 15:54

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info