• Ik zoek de bleu touchcode van mijn GSM Samsung GT-S5611 voor de telefoon in mijn wagen.
    de bleu touch code zou bestaan uit 16 cijfers?

    Gesteld op 25-1-2015 om 13:45 in forum Computer Misbruik melden
    • Het is waarschijnlijk Bluetooth wat u bedoelt. En heeft u 2 telefoons (eentje in de auto en een Samsung mobiel)? Of bedoelt u de carkit in de auto waar u de Samsung aan wilt koppelen? In het laatste geval hebben de meeste carkits een standaard wachtwoord. Eventueel is dat nog te wijzigen. Maar dan is het handig de handleiding van uw carkit eens door te nemen. Als het een achteraf ingebouwde carkit is, dan is de kans groot dat het een Parrot carkit is. Geantwoord op 20-2-2015 om 17:21

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info