• met de overplaatsing van lijsten opgesteld op mijn oude computer laptop ACCER naar mijn nieuwe laptop HP kan ik niet verder werken en kan ook geen kleur aanduiding geven.
    Vraag: Hoe kan ik dat wel???
    sommigge Emails openen gaat ook niet.die gaan dan wel open bij afsluiting volgens mij is dit niet normaal. kunt u mij raad geven?
    A. Vander linden Grote steenweg105 9840 Zevergem Tel: 0903855 Em: vanderlinden.andre@telenet.be
    met dank.

    Gesteld op 6-11-2014 om 16:50 in forum Computer Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info