• met de overplaatsing van lijsten opgesteld op mijn oude computer laptop ACCER naar mijn nieuwe laptop HP kan ik niet verder werken en kan ook geen kleur aanduiding geven.
    Vraag: Hoe kan ik dat wel???
    sommigge Emails openen gaat ook niet.die gaan dan wel open bij afsluiting volgens mij is dit niet normaal. kunt u mij raad geven?
    A. Vander linden Grote steenweg105 9840 Zevergem Tel: 0903855 Em: vanderlinden.andre@telenet.be
    met dank.

    Gesteld op 6-11-2014 om 16:50 in forum Computer Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info