• De thermostaat van onze Chomoflex elektrische vloerverwarming werkt niet meer. Deze is ca. 15 jr oud. Kan die eenvoudig voor een nieuwe thermostaat vervangen worden?

    Gesteld op 20-2-2023 om 09:28 in forum Chromoflex Vloerverwarming Misbruik melden
    • Dat zou ik ook wel graag willen weten. De vloerverwarming heb ik in de badkamer. Bij mij wordt de temperatuur nog wel weergegeven, maar de verwarming slaat niet automatisch meer aan. Ik heb hier al van alles geprobeerd zoal resetten alle opnieuw instellen, maar helaas. Ik heb bedrijven gebeld, maar die weten niet of ze mij kunnen helpen, maar dan moet ik wel eerst een hoop voorrijdkosten betalen, dus dat (nog) niet gedaan. Geantwoord op 20-2-2023 om 16:24

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info