• goede avond,
    Ik heb een garage opener model 440ed, ik heb enkele maanden de wormwiel en tandwieltje en enkele assen vervangen. dit ging prima.Ik heb nu het probleem dat er geen werking is van de afstandsbediening.
    aan de achterkant is een groen lampje dat je moet indrukken en tegelijkertijd de afstandsbediening inhouden,
    dit werkt niet. het heeft altijd perfect gewerkt.de bijsluiter geeft ook niet duidelijk weer hoe je dit opnieuw moet instellen.Graag reactie, alvast bedankt.

    Gesteld op 4-10-2021 om 19:26 in forum Chamberlain Doormaster 440ED Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info