• beste, 05-02-2020 is hier iemand van chaffoteaux mijn pigma green komen herstellen, de printplaat moest vevangen nadat ik ook al het pinnetje had laten vervangen. Men had mij een factuur beloofd dat ik nooit heb gekregen, er moest instant 442,58 euro neertellen. Nu een maand later werkt mijn verwarmingsketel weer niet, en heb geen idee waar ik de mens die dit bij mij is komen doen moet bereiken, ik heb nl geen naam, geen gsm nr, want het contact was altijd met ''onbekend ''nr; mijn ketel geeft aan err 108, Ik hoop dat dit probleem verholpen kan worden

    Gesteld op 9-3-2020 om 15:02 in forum Chaffoteaux Pigma Green Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info