680141
3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
Online tracking via internet (optioneel)
Door het aanzetten van GPRS kunt u de tracker data naar de server laten verzenden waardoor u locaties via
een online platform kunt bekijken. Let op, afhankelijk van het mobiele internet abonnement van uw tracker
simkaart kan data uploaden uw beltegoed er snel doorheen jagen. Vooral met prepaid simkaarten kunnen de
kosten snel oplopen omdat deze vaak kosten in rekening brengen per data upload. Meestal bent u goedkoper
uit als u een internet bundel koopt, kijk op de website van uw simkaart provider wat hiervoor de
mogelijkheden zijn.
Verdiep u dus eerst in de mobiele internet kosten van uw SIM en overweeg of het echt nodig is regelmatig
automatisch te uploaden. De tracker functioneert ook via SMS, het is dus niet verplicht online tracking aan te
zetten.
Data simkaart via Car Audio Telecom € 3,95 (België) / € 4,95 (Europa). Proximus netwerk. APN:
m2minternet.proximus.be
Instellen van APN mobiel internet (optioneel)
Stuur een SMS met apn123456(spatie)APN naar de tracker.
Wij hebben de APN instellingen van de meest voorkomende SIM kaart providers vast voor u opgezocht. Staat
uw provider er niet bij dan kunt u de APN instelling vinden op de website van uw mobiele provider.
Na het instellen van de APN ontvangt u een SMS ter bevestiging: ‘apn ok’. (Na de 6 komt een spatie)
PROVIDER
APN
SMS om APN te activeren
Proximus
Via Car Audio Telecom
internet.proximus.be
m2minternet.proximus.be
apn123456 internet.proximus.be
apn123456 m2minternet.proximus.be
Base
gprs.base.be
base
base
apn123456 portalmmm.nl
apn123456 base
apn123456 base
ortel
web.be
web
web
apn123456 multimedia.lebara.nl
apn123456 web
apn123456 web
Telenet
telenetwap.be
apn123456 telenetwap.be
Mobistar
mworld.be
apn123456 mworld.be
Mobile Vikings
portalmmm.nl
apn123456 portalmmm.nl
Bij een aantal mobiele providers dient u niet alleen de APN in te stellen, maar ook een username en
wachtwoord. Dit betekent dat er drie aparte SMSjes naar de tracker moeten worden gestuurd om mobiel
internet te activeren.
Actie
SMS
Antwoord SMS
Opmerkingen
GPRS aanzetten
gprs123456
gprs ok
Hiermee activeert u online tracking.
GPRS uitzetten
nogprs123456
nogprs ok
De no gprs modus is de standaard instelling.
Instellen upload
frequentie
pload123456
360
upload ok
De standaard upload frequentie is 120 seconden.
Let op dat mobiele internetkosten kunnen
oplopen als u dat verlaagt. Best niet lager dan 60.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cat universele GPS tracker bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cat universele GPS tracker in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info