• in het bijgeleverde gebruiksaanwijzings-boekje van de C1 145 (o.a. in het Pools) staat voor de verschillende wasmiddelen aangegeven: Links II = hoofdwas
  Midden = wasverzachter
  Rechts I = voorwas
  In mijn gedownloadde Nederlandse versie is dat: Links I = voorwas
  Midden II = hoofdwas
  Rechts = wasverzachter
  Wat is juist???

  Gesteld op 24-1-2013 om 10:18 in forum Candy C1 145 Misbruik melden
  • Eerste! Links hoofdwas, midden wasverzachter (zie je aan het blauwe losse stuk wat erin zit, pijpje komt omhoog zodra het water bij wasverzachter komt en dan loopt het weg..), rechts voorwas. Geantwoord op 11-7-2013 om 17:52

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info